Priser begravning

Många tycker att begravningspriser är höga, begravningar kan dock gestalta sig på många olika sätt, varefter priserna  blir olika.

Man skall som anhörig veta att man alltid har möjlighet att göra en del saker själv om man vill och orkar. Vi på byrån hjälper gärna till med bastjänsterna, kistan och hämtningen på sjukhuset, bokning av tid – sådant som kan vara lite svårt för familjen. Själva kanske Ni vill ordna minnesstunden, blommorna,  bärarna eller programkorten, alla möjligheter finns.

Här ger vi några exempel på prisuppgifter som alla inkluderar moms.

1.Omhändertagande utan begravningsakt
Transportkista 3.500:-
För minneslund 0:-
Begravningsbil inom kommunen med två bärare 2000:-   avser hämtning Näl – krematoriet.
Arvode bokningar 500:-
Kistläggning påklädning 500:-
Summa kronor 6.300:-
2.Begravning med akt i kyrka/kapell:
Kista i naturträ  Ängsro 3.990:-
Askurna från 0:- vid minneslund
Begravningsbil inom kommunen med 2 bärare 2.000:-
Omhändertagade kistläggning 500:-
Byråns Arvode bokningar av präst  kantor solist annonser 4.200:-
Byråns medverkan vid begravning 1.900:-
Summa kronor 12.590:-

3. Begravning med minnesstund:
Kista Sandholm 5.700:-
Askurna Furu 880:-
Begravningsbil hämtning inom kommunen 2.000:-
Omhändertagande kistläggning 500:-
Byråns Arvode 4.900:-
Medverkan vid begravning 2.450:-
Summa 16.430:-
Förmedling av varor och tjänster:
Annons TTELA 3.300:- ex
Kistdekoration med rosor 1. 900:-
50 programkort 1.030:-
Sångsolist från 1.500:-
Tackkort 500:-
Summa varor och tjänster 8.230:-
Summa kronor 23.265:-

Sålunda kan vi av dessa exempel se att begravningskostnader inte behöver gå upp till astronomiska belopp. Alla skall kunna hitta en nivå som är acceptabel såväl ett lågpris som lite mer påkostat.

Vissa  saker kring en begravning är betalda via skattefinansiering (begravningsavgiften ) och omfattar:

Gravplats, gravöppning, kremationsavgift, begravningsbil på begravningsdagen, inbärning i kyrka kapell, lokal för borgerlig begravning i vissa fall.

 

För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningen också avgiftsbetald vad avser:

Kostnad för präst, kantor, kyrkolokal, vaktmästare, bärare vid begravningsgudstjänst som avslutas vid graven.

För den som önskar begravning utanför hemorten är det bra att veta att begravningstransporten dit bekostas av dödsboet.

Vid borgerlig akt ingår inte kostnaden för officiant i begravningsavgiften.

© Copyright 2018 | Made by Uanet webbyrå