Juridiska tjänster

Familjerätten är en viktig del av vardagen. Det är ett rättsområde som ingen av oss undkommer. Vi kommer bl a i kontakt med den i samband med äktenskap, samboförhållanden, föräldraskap och dödsfall. Varje gång det händer något i familjen bör man se över sin situation.

Vår juridiska avdelning på vår begravningsbyrå erbjuder rådgivning inom familjejuridikens område. Vi upprättar också alla slags familjerättsliga handlingar, såsom gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal, testamenten, bouppteckningar och arvskiften m m.

Vi erbjuder också förvaring av testamente och åtar oss dödsboförvaltning.

Pris på bouppteckning inkl.moms från 4.500:-

tillkommer kostnader för kallelser vid många arvingar samt porto.