Dödsboförvaltning

Ett dödsbo förvaltas av delägarna gemensamt. Ibland, särskilt om man är många eller bor på annan ort, kan det vara bekvämt att överlåta åt oss att förvalta boet, d v s ta hand om posten, sköta uppsägningar och betala räkningar m m.