Ekonomi kring dödsboet

Det är dödsboet, alltså den avlidnes tillgångar och eventuell försäkringsersättning, som skall stå för begravningskostnaderna i första hand.

Saknar dödsboet tillgångar kan boet erhålla begravningsbistånd från kommunen. Beloppet varierar mellan olika kommuner, men kan uppgå till ett halvt basbelopp, ca 22 000 kr.

Som efterlevande och anhörig är det viktigt att få en överblick över dödsboets ekonomi. Innan man vet att det finns pengar att betala alla skulder med bör man inte betala några räkningar. Rådgör med oss.

Hos oss får Du alltid en kostnadsuppgift på begravningskostnaderna så snart vi har ett förslag till begravningens utformning klart.

Kommunens handläggare hjälper kostnadsfritt till med dödsboanmälan i de fall dödsboets tillgångar inte täcker med än begravningskostnaderna. Dödsboanmälan ersätter då bouppteckningen.