Bouppteckning

Enligt svensk lag måste en bouppteckning upprättas när någon avlider, inom tre månader från dödsfallet. Även om det kan verka enkelt vid första påseende, kan det ge upphov till komplicerade frågeställningar. En bouppteckning utgör dödsboets legitimation, som visar vilka som företräder dödsboet. När bouppteckningen är registrerad och dödsboets skulder är reglerade skall arvskifte förrättas, om det finns fler än en delägare. När så har skett och skiftet har utförts är dödsboet avslutat. Pris för bouppteckning från 5000:- Ev. portotillägg för kallelser kan förekomma.