Priser begravning

Många tycker att begravningspriser är höga, begravningar kan dock gestalta sig på många olika sätt, varefter priserna  blir olika.

Man skall som anhörig veta att man alltid har möjlighet att göra en del saker själv om man vill och orkar. Vi på byrån hjälper gärna till med bastjänsterna, kistan och hämtningen på sjukhuset, bokning av tid – sådant som kan vara lite svårt för familjen. Själva kanske Ni vill ordna minnesstunden, blommorna,  bärarna eller programkorten, alla möjligheter finns.

Här ger vi några exempel på prisuppgifter som alla inkluderar moms.

Omhändertagande utan begravningsakt

Transportkista4.300
För minneslund0:-
Begravningsbil inom kommunen med två bärare (avser hämtning Näl – krematoriet)2.200:-
Arvode bokningar 500:-
Kistläggning påklädning 500:-
Summa kronor7.500

 

Begravning med akt i kyrka/kapell

Kista i naturträ Ängsro4.400:-
Askurna från 0:- vid minneslund
Begravningsbil inom kommunen med 2 bärare2.200:-
Omhändertagade kistläggning500:-
Byråns Arvode bokningar av präst kantor solist annonser4.900:-
Byråns medverkan vid begravning1.900:-
Summa kronor13.900:-

 

Begravning med minnesstund

Kista Sandholm6.800:-
Askurna Furu1350:-
Begravningsbil hämtning inom kommunen2.200:-
Omhändertagande kistläggning500:-
Byråns Arvode5.300:-
Medverkan vid begravning2.450:-
Summa18.600:-
Förmedling av varor och tjänster
Annons TTELA3.300:- ex
Kistdekoration med rosor2.500:-
50 programkort1.030:-
Sångsolist från1.500:-
Tackkort500:-
Summa varor och tjänster8.830:-
Summa kronor27.430:-

 

Sålunda kan vi av dessa exempel se att begravningskostnader inte behöver gå upp till astronomiska belopp. Alla skall kunna hitta en nivå som är acceptabel såväl ett lågpris som lite mer påkostat.

Vissa  saker kring en begravning är betalda via skattefinansiering (begravningsavgiften ) och omfattar:

Gravplats, gravöppning, kremationsavgift, begravningsbil på begravningsdagen, inbärning i kyrka kapell, lokal för borgerlig begravning i vissa fall.

 

För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningen också avgiftsbetald vad avser:

Kostnad för präst, kantor, kyrkolokal, vaktmästare, bärare vid begravningsgudstjänst som avslutas vid graven.

För den som önskar begravning utanför hemorten är det bra att veta att begravningstransporten dit bekostas av dödsboet.

Vid borgerlig akt ingår inte kostnaden för officiant i begravningsavgiften.

© Copyright 2021 | Made by Uanet webbyrå