Priser begravning

Många tycker att begravningspriser är höga, begravningar kan dock gestalta sig på många olika sätt, varefter priserna  blir olika.

Man skall som anhörig veta att man alltid har möjlighet att göra en del saker själv om man vill och orkar. På Trestad Begravning & Juridik i Uddevalla eller på någon av våra andra begravningsbyråer i trestadsområdet hjälper vi gärna till med bastjänsterna, kistan och hämtningen på sjukhuset, bokning av tid – sådant som kan vara lite svårt för familjen. Själva kanske Ni vill ordna minnesstunden, blommorna,  bärarna eller programkorten, alla möjligheter finns.

Här ger vi några exempel på prisuppgifter som alla inkluderar moms.

Omhändertagande utan begravningsakt

Transportkista4.950:-
För minneslund0:-
Begravningsbil inom kommunen med två bärare (avser hämtning Näl – krematoriet)2.400:-
Arvode bokningar800:-
Kistläggning påklädning800:-
Summa kronor8.950

Begravning med akt i kyrka/kapell

Kista i naturträ Ängsro4.950:-
Askurna från 0:- vid minneslund
Begravningsbil inom kommunen med 2 bärare2.400:-
Omhändertagade kistläggning800:-
Byråns Arvode bokningar av präst kantor solist annonser5.800:-
Byråns medverkan vid begravning2.100:-
Summa kronor16.050:-

Begravning med minnesstund

Kista Sandholm6.800:-
Askurna Furu1350:-
Begravningsbil hämtning inom kommunen2.400:-
Omhändertagande kistläggning800:-
Byråns Arvode6.300:-
Medverkan vid begravning2.450:-
Summa20.100:-
Förmedling av varor och tjänster
Annons TTELA3.300:- ex
Kistdekoration med rosor3.200:-
50 programkort1.130:-
Sångsolist från1.700:-
Tackkort500:-
Summa varor och tjänster9.830:-
Summa kronor28.430:-

Sålunda kan vi av dessa exempel se att begravningskostnader inte behöver gå upp till astronomiska belopp. Alla skall kunna hitta en nivå som är acceptabel såväl ett lågpris som lite mer påkostat.

Vissa  saker kring en begravning är betalda via skattefinansiering (begravningsavgiften ) och omfattar:

Gravplats, gravöppning, kremationsavgift, begravningsbil på begravningsdagen, inbärning i kyrka kapell, lokal för borgerlig begravning i vissa fall.

För medlemmar i Svenska kyrkan är begravningen också avgiftsbetald vad avser:

Kostnad för präst, kantor, kyrkolokal, vaktmästare, bärare vid begravningsgudstjänst som avslutas vid graven.

För den som önskar begravning utanför hemorten är det bra att veta att begravningstransporten dit bekostas av dödsboet.

Vid borgerlig akt ingår inte kostnaden för officiant i begravningsavgiften.