Minnesfonder

För att hedra minnet av en avliden släkting eller god vän kan man som alternativ till blommor sätta in en penninggåva till valfritt ändamål.

Ofta kan man i dödsannonsen utläsa om familjen har önskemål om någon särskild fond.

De vanligast förekommande och största fonderna innehar 90-konton som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och Kammarkollegiet.

Gåvan kan lämnas direkt via telefon eller via fondernas hemsidor.

Vi på Trestad Begravning & Juridik förmedlar gärna gåvor till alla fonder kostnadsfritt för Dig som givare om gåvan gäller inom Trestadsområdet och till övriga Sverige är vårt pris för utskrift och utskick av minnesblad inkl. porto 25 kr.

Länk svensk insamlingskontroll bank och plusgirolista.