När döden inträffar

Ett dödsfall i familjen kan komma mycket oväntat och det är viktigt att veta att hos oss kan man få hjälp och råd om var man skall börja.

Om dödsfallet inträffar på sjukhus eller äldreboende får man som anhörig vägledning och upplysning där om vad som sker med den döde.

Det viktigaste att veta är att det är Du eller ni som familj som bestämmer – vilken begravningsbyrå som skall anlitas och vart kroppen skall transporteras om inte obduktion krävs.

På sjukhuset får kroppen ofta ligga kvar några dagar i kylrum i väntan på att dödsbevis utfärdas och att de anhöriga kontaktar begravningsbyrå, som sedan sköter kontakten med sjukhuset och transporten till begravningsstället eller bårhus/kapell.

På äldreboende får begravningsbyrån ofta hämta den avlidne dödsfallsdagen eller någon dag efter.

När man avlider hemma skall läkare eller speciellt delegerad sjuksköterska konstatera dödsfallet, och läkare snarast utfärda dödsbevis. Därefter bestämmer de anhöriga om när begravningsbyrån skall flytta kroppen till bårhus. Vissa kommuner sköter transporten från hemmet till bårhus. Observera att Du som anhörig inte är tvungen att anlita den byrå som kommunen använder sig av för transporten, till att ta hand om begravningen. Du avgör själv vilken begravningsentreprenör Du önskar ge begravningsuppdraget.