Äktenskapsförord

När man ingår äktenskap uppstår giftorätt, en latent rätt som realiseras först vid äktenskapets upplösning. Huvudregeln vid skilsmässa och dödsfall är att makarnas egendom delas lika. Vill man undvika detta, generellt eller beträffande viss egendom kan man behöva upprätta ett äktenskapsförord. kr 2000:-