Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man, och är, precis som det låter, en fullmakt som träder i kraft någon gång i framtiden. Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som skall företräda dig efter en framtida tidpunkt när du på grund av t ex sjukdom inte längre själv kan ta hand om dina angelägenheter. En framtidsfullmakt kan upprättas av alla som fyllt 18 år och som har förmåga att ha hand om sina angelägenheter. Upprättandet är förenat med starka formkrav för att handlingen skall vara giltig som framtidsfullmakt. Pris: 2600 :-