För framtiden – mina önskemål om min begravning

FÖR FRAMTIDEN. Att skriva ner sina önskemål om begravningen är inte lätt alltid, det kan vara jobbigt – men är till stor hjälp när man står inför att ordna en kär anhörigs begravning. Det är dessutom så att den avlidnes önskan om begravning och gravsättning väger tungt om tvister mellan efterlevande skulle uppstå om hur dessa saker skall arrangeras. Hos oss får du dokumentet FÖR FRAMTIDEN som vi gärna hjälper till att fylla i eller skickar till Dig. Dessutom erbjuder vi kostnadsfri förvaring av handlingen i original och du får en kopia att placera i hemmet eller på annan lämplig plats. Vi har även kostnadsfri förvaring av testamente.