Gåvobrev

I vissa fall kräver en gåva att ett skriftligt gåvobrev upprättas, t ex om man vill ge bort en fastighet eller ställa upp några villkor. För gåvor mellan makar finns särskilda bestämmelser. Pris: 2000 :-