Transporter

Som kund hos oss skall du vara trygg med att alla transporter sker på ett värdigt sätt. Beroende på uppdraget använder vi olika bilar. Ibland är det bra med ett diskret fordon vid hämtningar, ibland använder vi en begravningsbil.

Vi kör aldrig mer än en avliden per resa. Av etiska skäl har vi en medveten policy att aldrig göra flertransporter, även om fordonen kan användas för att transportera fler än en kista.

Du skall som kund hos oss vara trygg med att alla transporter sker på ett värdigt sätt, vi visar därför här våra fordon.

Den personal som handhar transporter är utbildad för detta.

Vi kan åta oss såväl inrikes som utrikes transporter och flygfrakt vid behov.

Vi har beredskap för transporter dygnet runt alla dagar.