Samboavtal

Sambor kan behöva upprätta ett avtal om vad som skall gälla avseende delning av viss egendom i händelse av separation eller dödsfall. Pris: 1900:-