Bodelning

En bodelning måste göras när ett äktenskap upplöses eller ett samboförhållande upphör. Bodelning kan även göras under ett bestående äktenskap.